Проекти


ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

На 23.12.2015г. НЕДИ -  СТИЛ ЕООД сключи договор №  BG16RFOP002-2.001-0161-C01 за безвъзмездна финансова помощ по процедура за „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Обща стойност на проекта е в размер на 1 662 800лв., от които 848 028лв. европейско финансиране,  149 650лв. национално съфинансиране и 665 120лв. самофинансиране от страна на бенефициента.

 

На 23.12.2016 г. от  11,30 часа  ще се проведе информационно събитие по повод приключване на проект „Повишаване на капацитета и експортния потенциал на „ НЕДИ СТИЛ“ ЕООД „    за запознаване и информиране на обществото с резултатите на проекта и направените инвестиции.

Каним всички наши партньори и служители.Място на провеждане на събитието:
Фирма „Неди Стил„ ЕООД 
гр.Добрич, ул „Ан.Стоянов” №6

За повече информация: 
Елица Райнова –тел.0896744288