Гаранция

Търговската гаранция е предоставена от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ВНОСИТЕЛЯ и важи за срок от 30дни след направената покупка, като следва да бъде уредена от ПРОДАВАЧА.

Продавачът декларира, че отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл.112-115 от ЗЗП.

Рекламацията се урежда от производителя чрез продавача за него.Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.Производителят не удовлетворява рекламация при дефекти вследствие на неправилна експлоатация на обувките.Съгласно чл.125,ал.4 от ЗЗП рекламации се приемат при представяне на касова бележка или фактура за рекламираната стока.

Търговската гаранция покрива проявени дефекти въпреки правилната употреба на обувките. При правилна употреба спазвайте инструкциите, упоменати по-долу в търговската гаранция.

Проявени дефекти, даващи основание за рекламация:

 •  сцепване на лицевия матирал /саята/
 •  пречупване на ходилото
 •  разцепване на ходилото
 •  падане на форта
 •  повредени ципове
 •  счупване на кленката или металната пластина в камерната част на обувката

Метод за удовлетворяване на гаранционните претенции:

 •  поправяне на дефекта чрез ремонт на артикула в срок до 30 дни от датата на приемане на гаранционната претенция.
 •  ако поправката е невъзможна – следва замяна на стоката с друга от същия вид.
 •  в случай на липса на същия по вид стока, следва замяна с друга по избор на клиента. В случай на разлика в цената, същата следва да бъде заплатена от него.

Рекламации не се приемат при опит за увреждане и дефекти, които са в следствие на неправилна употреба и поддържане или са причинени умишлено!

Гаранцията не покрива загубени или липсващи елементи, охлузвания и драскотини по тока, подметката и външната страна на обувките.

Пропускането на вода не се счита за рекламация по смисъла на тази гаранция.

Рекламации се предявяват в търговския обект, от където е закупена стоката. При закупени продукти online на: sales@nedistil.com.

Потребителят има право да предяви рекламация независимо от предоставената търговска гаранция, съгласно Закона за защита на потребителите.

Моля, изпращайте продуктите почистени!

Рекламация се приема само при представяне на гаранционна карта, касов бон и/или фактура издадена по повод закупената стока!

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ОБУВКИТЕ

 •  използвайте обувките според сезона и предназначението им.
 •  съхранявайте обувките при стайна температура на сухо и проветриво място.
 •  периодично сменяйте или почиствайте стелките.
 •  обувките трябва да се проветряват.
 •  да се избягва употребата на обувки без чорапи.
 •  обувки, върху които няма обозначение ВОДОУСТОЙЧИВИ/GORE-TEX, WATERPROOF и др./ може да пропускат вода.
 •  мокрите обувки трябва да се поддържат според инструкциите за поддръжка. Най-подходящо е влажните обувки да се сушат на стайна температура.
 •  не сушете принудително – парно, слънце и други източници на директна топлина.
 •  обувките не трябва да се съхраняват влажни.
 •  да се избягва пряк контакт с морска вода и продължителен престой на слънце.
 •  препоръчително е след употреба обувките да се оставят да „почиват” минимум 24часа, за да се даде възможност на кожата да изсъхне от поетата от краката влага.
 •  ползвайте подходящи средства за почистване и боядисване.
 •  при употреба се съобразявайте със спецификата на материалите, от които са изработени вашите обувки.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ОБУВКИТЕ

 • Не перете в машина! Не перете на ръка! Не избелвайте!
 • замърсените обувки от естествена или изкуствена кожа трябва да се почистват с влажна кърпа и мек сапун. Ако са мокри – почистват се със суха кърпа и мек сапун.
 • обувките от плат или брезент се почистват със сапунена вода и се оставят да изсъхнат при стайна температура.
 •  обувките от набук или велур се изчеткват със специална четка или средство за почистване на велур.

За повече информация и въпроси относно използването и поддържането на закупените от вас обувки, моля не се колебайте да се обърнете към нашите продавач-консултанти или на електронна поща sales@nedistil.com. Ние с готовност ще ви дадем подробни инструкции и съвети.