ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

На 23.12.2015г. НЕДИ – СТИЛ ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.001-0161-C01 за безвъзмездна финансова помощ по процедура за „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Обща стойност на проекта е в размер на 1 662 800лв., от които 848 028лв. европейско финансиране, 149 650лв. национално съфинансиране и 665 120лв. самофинансиране от страна на бенефициента.

На 23.12.2016 г. от 11,30 часа ще се проведе информационно събитие по повод приключване на проект „Повишаване на капацитета и експортния потенциал на „ НЕДИ СТИЛ“ ЕООД „ за запознаване и информиране на обществото с резултатите на проекта и направените инвестиции.

Каним всички наши партньори и служители.

 

Място на провеждане на събитието:
Фирма „Неди Стил„ ЕООД
гр.Добрич, ул „Ан.Стоянов” №6

За повече информация:
Елица Райнова –тел.0896744288
BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”
“Щастливи на работното място” – По схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO 001-2.3.03 “Безопасен труд”