Проекти

Съобщение

На 01.02.2021г., дружество „НЕДИ-СТИЛ“ ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1461-C01 по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Проект и наименование на проекта: № BG16RFOP002-2.077-1461-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност : 79 870,00лв., от които 67 889, 50 лв. европейско и 11 980,50 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 01.02.2021г.
Край: 01.05.2021г.

Съобщение

На 23.12.2015г. НЕДИ – СТИЛ ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.001-0161-C01 за безвъзмездна финансова помощ по процедура за „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Обща стойност на проекта е в размер на 1 662 800лв., от които 848 028лв. европейско финансиране, 149 650лв. национално съфинансиране и 665 120лв. самофинансиране от страна на бенефициента.

На 23.12.2016 г. от 11,30 часа се проведе информационно събитие по повод приключване на проект „Повишаване на капацитета и експортния потенциал на „ НЕДИ СТИЛ“ ЕООД „ за запознаване и информиране на обществото с резултатите на проекта и направените инвестиции.
За повече информация:
Елица Райнова –тел.0896744288
BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”
Щастливи на работното място” – По схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO 001-2.3.03 “Безопасен труд”